สุโขทัย ชาวบ้าน ต.ปากแคว ร่วมใจสร้างทำนบกั้นน้ำกลางแม่น้ำยมหนีแล้ง

นายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมนายวีระศักดิ์ แสงทอง นายกอบต.ปากแคว และชาวบ้าน ต.ปากแคว กว่า 100 คน ร่วมใจกันสร้างทำนบกั้นน้ำกลางแม่น้ำยม ที่บริเวณใต้สะพานบางแก้ว อ.เมือง สุโขทัย ซึ่งเป็นจุดต้นน้ำของอำเภอเมือง หลังจากชลประทานปล่อยน้ำจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ลงมาช่วยเกษตรกรทางตอนล่างจำนวน 3.3 ล้าน ลบ.เมตร
โดยกลุ่มชาวบ้านใน ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย พร้อมด้วย อบต.ปากแคว จึงได้ร่วมตัวกันนำกระสอบมาบรรจุทราย เพื่อสร้างเป็นแนวทำนบกั้นแม่น้ำยม ก่อนที่นำในแม่ในน้ำยมจะแห้งขอดหรือหมดไป ทั้งนี้เพื่อกักน้ำไว้ใช้สำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งคาดว่าในปีนี้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำอาจจะประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งทำให้ขาดแคลนน้ำเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งได้


ด้านนายวีระศักดิ์ แสงทอง นายกอบต.ปากแคว กล่าวว่าทางอบต.ปากแควได้นำถุงปุ๋ยกว่า 5,000 ใบ เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันบรรจุทราย สร้างทำนบชั่วคราวกั้นแม่น้ำยม กว้าง 15 เมตร สูง 2 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งปีนี้ อีกทั้งในตำบลปากแคว ช่วงนี้มีการเพาะปลูกดอกดาวเรือง ยาสูบ และพริก ที่ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการเพาะปลูก รวมพื้นที่เกือบหมื่นไร่ ซึ่งชาวตำบลปากแคว ต่างพร้อมใจกันหมุนเวียนมาทำงานโดยไม่คิดแรงหรือค่าจ้างแต่อย่างใด สำหรับปัญหาความแห้งแล้งในเขต ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ขณะนี้ หากไม่กักเก็บน้ำไว้ น้ำในแม่น้ำยมจะไม่มีเลย เพราะน้ำจะไหลผ่านลงไปทาง อ.กงไกรลาศ ออกสู่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกทั้งหมด การสร้างทำนบครั้งนี้คาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ถึงเดือนมีนาคม สามารถบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว นั้นทาง อบต.ปากแควมีแนวทางจะผักดันให้มีฝายน้ำล้นใน แม่น้ำยมช่วง ต.ปากแคว เพื่อจะได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในอนาคตต่อไป ซึ่งทางอบต.ปากแควจะได้ประสานงานกับทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆทั้งภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำต่อไป
ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย