พะเยา  ผู้สูงอายุปลื้ม! พระสงฆ์ -นายก อบต.แม่ใส ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 20 ม.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสาคร  นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับพระสงฆ์และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคและสิ่งจำเป็นต่างๆ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม นมกล่อง ไข่ไก่ ปลากระป๋องมอบให้กับเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนบ้านแม่ใสเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จำรวร12หมู่ บ้าน ในเขตตำบลแม่ใส เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพ ขาดรายได้ และไม่มีอาชีพ  โดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วย

นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กล่าวว่า ทางอบต.แม่ใส ร่วมกับพระสงฆ์และสมาชิก อสม.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ชาวบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งจำเป็นต่างๆ แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ สภาวะทุพพลภาพ และขาดรายได้
ซึ่งเป็นโครงการ ช่วยเหลือ ของอบต.แม่ใส เพื่อเป็นการ สร้าง ขวัญและกำลังใจตลอดจนการช่วยเหลือ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนผู้พิการใน 12 หมู่บ้าน ตำบลแม่ใส ตาม สโลแกน กิจประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจรอง กิจประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง  ดังกล่าว

สัมภาษณ์นายสาคร นาต๊ะ นายก อบต.แม่ใส อ.เมือง จ. พะเยา