ขนส่งเชียงใหม่ Live ประมูลทะเบียนรถสวย หมวด งจ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 65 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย (รถเก๋ง) ครั้งที่ 28 หมวดอักษร งจ “การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ” จำนวน 301 หมายเลข และทะเบียนรถหมวดเสริม หมวดอักษร ขค ขย และ งค ออกทำการประมูลอีก 23 หมายเลข โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page : กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และ Youtube : super number ซึ่งนับเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล NEW NORMAL Auction ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

สำหรับแผ่นป้ายที่นำออกประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิกที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำขวัญประจำจังหวัด “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” สื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า และส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วยเหลืออุปกรณ์แก่ผู้ที่ประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ในการปลูกฝังและเสริมสร้างการมีวินัยจราจรให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก.

cr.นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่.