รอง ผบ.บก.คฟป.ทภ.3 สน. บินสำรวจสภาพอากาศพร้อมลงพื้นที่จังหวัลำปาง เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3 ภายหลังเกิดจุดความร้อนสูงในพื้นที่

พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบหมายให้ พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ โดยคณะได้เข้าพบนาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณ 2565.

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดลำปางล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ถึง 8 ก.พ.65 จังหวัดลำปางมีจุดความร้อนสะสม จำนวน 829 จุด เปรียบเทียบกับปี 64 ( 1,602 ) ห้วงเวลาเดียวกันลดลง 773 จุด คิดเป็น 48.25 % โดยส่วนใหญ่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวน 490 จุด ขณะที่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเกิดจุดความร้อนสะสมกว่า 9,320 จุด ลดลงจากปี 64 จำนวน 7,793 จุด คิดเป็น 45.54 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 63 ลดลง 27,363 จุด คิดเป็น 74.59 % ซึ่งจากข้อมูลพบว่า จังหวัดที่มีจุดความร้อนสะสมมากสุดขณะนี้ ได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1,191 จุด จังหวัดเชียงราย จำนวน 834 จุด และจังหวัดลำปาง จำนวน 829 จุด
ขณะเดียวกันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้บินสำรวจสภาพอากาศพื้นที่ดอยพระบาท ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปาง ได้จำกัดพื้นที่ดอยพระบาทเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ เนื่องจากมีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ 7 ตำบล 36 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง ,อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแม่ทะ.

ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดลำปางได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรอบดอยพระบาท เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยการมอบธงรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 36 หมู่บ้าน พร้อมจัดทำแผนลาดตระเวนพื้นที่ควบคุมพิเศษดอยพระบาท ด้วยการสนธิกำลังหลายฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยทหาร จาก มทบ.32 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการลาดตระเวน ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยตรง รวมถึงการดับไฟ
ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่

cr.กาญจนา เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3