จังหวัดลำปางแถลงการณ์ พบคลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ 7 คลัสเตอร์ในพื้นที่จังหวัดลำปางปาง

จังหวัดลำปางแถลงการณ์ พบคลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ 7 คลัสเตอร์ในพื้นที่จังหวัดลำปางปาง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐกิจ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเปยสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลำปาง กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย

1.  คลัสเตอร์โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง (อำเภอเมืองลำปาง) พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 7 ราย (ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.2565) โดยคลัสเตอร์นี้ที่ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง / สาเหตุและปัจจัย/หรือพฤติกรรมเสี่ยงคือ ครู Part time และครูพี่เลี้ยงติดเชื้อจากคนในครอบครัวแล้วแพร่กระจายสู่เด็ก

2.  คลัสเตอร์บ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม (อำเภอเสริมงาม) พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 9 ราย (ระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ.2565) โดยคลัสเตอร์นี้ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม  อ.เสริมงาม / สาเหตุและปัจจัย/หรือพฤติกรรมเสี่ยงคือ เดินทางไปต่างพื้นที่ และทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน

3.  คลัสเตอร์หมู่5 ตำบลเสริมกลาง (อำเภอเสริมงาม) พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 16 ราย (ระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ.2565) โดยคลัสเตอร์นี้ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม / สาเหตุและปัจจัย/หรือพฤติกรรมเสี่ยงคือ กิจกรรมรวมกลุ่มกัน และเล่นฟุตบอลทุกวันช่วงเย็น

4.  คลัสเตอร์หมู่6 ตำบลสันดอนแก้ว (อำเภอแม่ทะ) พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 8 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง 101 ราย (ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.2565) โดยคลัสเตอร์นี้ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ / สาเหตุและปัจจัย/หรือพฤติกรรมเสี่ยงคือ มีความเชื่อมโยงจากการร่วมงานศพในชุมชน ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 2565

5.  ด่านกิ่วคอหมาตำบลแม่สุก (อำเภอแจ้ห่ม) พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 15 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 257 ราย (ระหว่างวันที่ 7-17 ก.พ.2565) โดยคลัสเตอร์นี้ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม / สาเหตุและปัจจัย/หรือพฤติกรรมเสี่ยงคือ มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ อำเภอวังเหนือ ขณะปฎิบัติงาน ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สุก ตำบลปงดอน ตำบลแจ้ห่ม และตำบลวิเชตนคร

6.  หมู่8 ตำบลแจ้ห่ม (อำเภอแจ้ห่ม) พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 13 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 9 ราย สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 39 ราย (ระหว่างวันที่ 9-17 ก.พ.2565) โดยคลัสเตอร์นี้ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม / สาเหตุและปัจจัย/หรือพฤติกรรมเสี่ยงคือ ลูก และหลานเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย

7.  ด่สนามชนไก่ หมู่ที่6 ตำบลล้อมแรด (อำเภอเถิน) พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 24 ราย (ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.2565) โดยคลัสเตอร์นี้ที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่6 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน / สาเหตุและปัจจัย/หรือพฤติกรรมเสี่ยงคือ ทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันที่สนามชนไก่

จากการวิเคราะห์สาเหตุการติดเชื้อในกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 7 คลัสเตอร์พบว่า เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การสัมผัสใกล้ชิดจากคนในครอบครัว จากการปฎิบัติงาน จากการเรียนการสอน จากการเล่นฟุตบอล จากการร่วมงานศพ หรือจากการทำกิจกรรมร่วมกันที่สนามชนไก่ เป็นต้น.