แม่ฮ่องสอน ระดมพ่นน้ำแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองไฟป่าปะทุ ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองจากไฟป่า มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหลังเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีคนลักลอบเผาหลายพื้นที่ เจ้าหน้าต้องระดมรถน้ำออกพ่นบรรเทาปัญหาเบื้องต้น เน้นในย่านชุมชนและจุดยุทธศาสตร์สำคัญ

 

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ 2 มีนาคม 2565) ที่บริเวณท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน นางเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมรถน้ำจากหลายหน่วยงาน รวมถึงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ทหาร จำนวน 7 คัน ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดและบรรเทาปัญหาหมอกควันในตัวเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนที่มักประสบปัญหาทัศนวิสัยในการขึ้นลงของเครื่องบินเป็นประจำในช่วงของวิกฤตการณ์ที่เกิดไฟหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งจากนี้ไปหากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน จะขอสนับสนุนเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูงและรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันแบะบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง มาประจำการอีกครั้ง
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน 3 วัน.


ทั้งนี้คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปการเปรียบเทียบสถิติการเกิดจุดความร้อน (Hot Sport) พบว่าในช่วงเดือนมกราคม – วันที่ 1 มีนาคม 2565 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 864 จุด น้อยกว่าสถิติในช่วงเดียวกันของปี 2564 เกิดความร้อนสะสม จำนวน 2,449 จุด โดยในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีกว่าหลายปีที่ผ่านมา ส่วนอำเภอที่ยังต้องเฝ้าระวัง คืออำเภอปาย รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า พบว่าปัจจุบันค่าฝุ่นละอองในอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าหมายจุดความร้อนสะสม ต้องไม่เกิน 9,556 จุด.


ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากฝุ่นควันจากการเผา จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะที่ลมจากทิศตะวันตก พัดเข้ามายังประเทศไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ปริมาณค่าฝุ่นควันจากการเผาในอากาศเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากความกดอากาศต่ำ และมีภูมิประเทศเป็นลักษณะหุบเขา แอ่งกระทะ ลักษณะของป่าไม้ที่ส่วนมากเป็นป่าเต็งรังเริ่มมีความแห้งแล้ง ส่งผลให้ฝุ่นความที่เกิดขึ้น ไม่หมุนเวียนออกจากพื้นที่จังหวัด.


ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการหน่วยงานป่าไม้ทุกแห่ง หยุดและชะลอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตป่าทุกชนิด ในช่วงนี้ ทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งของความร่วมมือจากประชาชนในการสอดส่อ และดูแล เพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่า ขณะเดียวกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมาตรการทางกฏหมายมาบังคับใช้ด้วย หากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ มีความรุนแรงจากการลักลอบจุดไฟเผาป่า เนื่องจากขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565
สำหรับในด้านการดูแลสุขภาพประชาชนนั้น ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดูแลประชาชน ดำเนินการจัดสถานที่ให้เป็นห้องปลอดฝุ่น (Safe Zone) เพื่อดูแลประชาชนที่มีผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยประกาศให้โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสุขภาพตำบลทุกแห่ง เตรียมพร้อมดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศแล้ว.


ขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศ เมื่อเช้าวันนี้ ตั้งแต่ เวลา 06.00 น.–10.00 น. วัดค่าทัศนวิสัยได้ 2,000 เมตร ซึ่งค่าทัศนวิสัยดังกล่าว อยู่ในระดับต่ำและส่งผลกระทบต่อการบิน โดยวันนี้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ต.จองคำ อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน มีค่าฝุ่น PM 2.5 เท่ากับ 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร.  ส่วนกรณีของเครื่องบินของคณะอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายไมเคิล ฮีธ จะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนนั้น ตามกำหนดการจะต้องลงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่สภาพาอากาศปิด จึงได้เปลี่ยนลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่แทน และรอจนสภาพอากาศเปิดจึงได้บินกลับมาลงยังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ด้วยความปลอดภัย.


cr.วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน.