การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ภายใต้ชื่อ “กระบี่ ดีเพ” สนับสนุนผู้ประกอบการและสร้างรายได้เติบโตกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ภายใต้ชื่อ “กระบี่ ดีเพ” เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังวัดกระบี่ ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ที่ผ่านมา ถือเป็นการรวมสุดยอดของดีจังหวัดกระบี่ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมภายในจังหวัด และสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัด โดยกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมาเที่ยวเยี่ยมชมกิจกรรมกันจำนวนมาก ส่งผลให้ภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านค้าร้านอาหาร ของฝาก และสินค้าอื่น ๆ ภายในจังหวัดเกิดเป็นรายได้เข้ามาให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านอาหาร และนำรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชน และตอบสนองนโยบายของภาครัฐและส่งเสริมภาคเอกชนทุกภาคส่วน ถือเป็นความร่วมมือที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2565 นี้ เป็นอย่างดี.

ภายในงาน ยังมีการจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เพื่อให้ทางนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลในการเปิดประเทศการท่องเที่ยว พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการบริการและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นไปด้วยความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA+ เรียกได้ว่าการจัดงาน “กระบี่ ดีเพ” ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นภาพโดยรวมในการมีส่วนร่วมการสนับสนุนของภาคการท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจของในประเทศไทย มีการขับเคลื่อนและเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น.