เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจับมือพม.หลายหน่วยงานรุดเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยช่วงสงกรานต์วอดทั้งพร้อมรถยนต์พื้นที่ตำบลพิชัย

 

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย นายกฤษณะ เครือเป็งกุล บ้านเลขที่ 141/3 ม.9 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รุดเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตำบลพิชัยเหตุไฟไหม้ในวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 04.00 น อยู่ในช่วงสงกรานต์สภาพบ้านวอดทั้งพร้อมรถยนต์

จำนวน 1 คัน สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร สรุปผลการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ 1.เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเงินสงเคราะห์ จำนวน 8,000 บาท 2.หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งกรณีฉุดเฉินจำนวน 3,000 บาทร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง 2.มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ลำปาง ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์ จำนวน 12,000 บาท 3.ประชาชนพื้นที่ตำบลพิชัยข่วยเหลือจำนวน 4,840 บาท 4.ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย12,000 บาท 5.ผู้ช่วยผู้ว่าการ เหมืองแม่เมาะ (กฟผ.)จำนวน 3,840 บาทพร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหน่วยงานได้บูรณาการหลายภาคส่วนได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิขัย ณ พื้นที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางร่วมประสานงานบูรณาการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย.