เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางหลายหน่วยงานร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2565

 

ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วันที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง


คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน
บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2565 โดยร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง โดยมี
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวจำนวน 233 คน

ในการนี้ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ,สมาชิกฯได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตการไฟฟ้าส่วนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 396 ขวด
เงินจำนวน 1,000 บาท

สรุปกิจกรรมโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2565 มีผู้บริจาคโลหิต 233 ราย คิดเป็น 93,200 c.c.
ผู้บริจาคอวัยวะ 44 ราย
ผู้บริจาคดวงตา 44 ราย
ผู้บริจาคร่างกาย 11 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางขอขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชน ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว