กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการนำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปางศึกษาดูงาน ประจำปี 2565

 

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการนำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปางศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2565 ณ กฟผ. สำนักงานกลาง  จ.นนทบุรี และกิจกรรมปลูกพันธุ์ปะการัง เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้าที่บอกเล่าความเป็นมาของพลังงานไฟฟ้าของไทย การบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศและของโลก มีทั้งหมด 7โซน

“บ้านรักษ์พลังงาน ” บ้านนิทรรศการต้นแบบ ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานภายในบ้านพักอาศัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

ฟังการบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของระบบนิเวศปะการัง และแนวทางการอนุรักษ์”การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังโดยการเก็บก้อนเซลล์สืบพันธุ์เพื่อนำมาขยายพันธุ์ และร่วมกิจกรรมการปลูกลูกพันธุ์ปะการังโดยปลูกลูกปะการังกับก้อนปลูก นั่งเรือท้องกระจกเพื่อชมแนวปะการังริมฝั่ง ณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาและความสำคัญของ “เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร” ในการปฎิบัติภาระกิจต่างๆและเยี่ยมชมภายในเรือ

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center,  Headquarters)