ผู้ว่าฯ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เร่งให้แต่ละท้องที่สำรวจความเสียหายพร้อมประสาน รถโรคครัว จาก มทบ.37 ให้การช่วยเหลือประชาชน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย หลังจากน้ำในแม่น้ำกกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้าน อ.แม่สาย พบว่าเขื่อนดินใน ประเทศเมียนมาแตกทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมหลายชุมชน

วันที่ 13 ส.ค.65 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.เชียงราย ยังคงต้องติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าอย่งต่อเนื่อง โดยในพื้นที่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำกก ในพื้นที่ ต.รอบเวียง ต.ริมกก และในเขตเทศบาลนครเชียงราย ปริมาณน้ำในแม่น้ำกกยังคงไหลเพิ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมทั้งเตรียมแผนดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังสถานการณ์ที่โครงการฝายเชียงราย บ้านป่ายางมน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์โดยรวมของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 65 ทางจังหวัดได้แจ้งเตือนให้ทุกอำเภอรวมไปถึง อบต. ทั้งหมด โดยได้มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และสั่งให้มีการเตรียมพร้อมทั้งบุคคลากรและอุปกรณ์ต่างๆในการเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนและให้ ปภ.ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตลอดเพื่อรายงานสถานการณ์ตลอดเวลา อิทธิพลของพายุมู่หลานลูกนี้ได้สร้างความเสียหายให้ในจังหวัดเชียงราย 9 อำเภอ ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอ โดยท่านนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน ซึ่ง จ.เชียงราย เป็นสถานการณ์น้ำหลากที่ไหลมาทั้งน้ำกก น้ำลาว น้ำคำ ซึ่งท้ายสุดแล้วก็จะไปไหลลงสู่น้ำโขง ปริมาณน้ำต่างๆมีบางช่วงโดยเฉพาะ น้ำกก น้ำคำ น้ำจัน และลำน้ำระหว่างประเทศเช่น ลำน้ำสาย ลำน้ำรวก ปริมาณค่อนข้างสูง ทำให้พี่น้องบริเวณฝั่งได้รับความเสียหาย

“ตอนนี้เราก็ต้องดูสถานการณ์ในภาพรวม ถ้าเป็นเป็นเข้าท่วมไร่นาอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเราสามารถชดเชยได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของบ้านเรือนเราต้องแจ้งตั้งแต่ต้น เพราะพี่น้องประชาชนจะได้เก็บของขึ้นที่สูงอยู่แล้ว ในส่วนของพี่น้องที่สายลมจอย ตอนเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากท่านนายอำเภอและ ปภ. โดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปลงพื้นที่เมื่อช่วงเช้าลงไปดูร่วมกันกับอำเภอและส่วนปกครองท้องถิ่น ทราบว่าฝายดินในประเทศเมียนมาได้แตก ทำให้มีปริมาณน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนเข้ามาที่สะพาน 1 ซึ่งตรงนั้นเป็นคอขวดอยู่ฉะนั้นจึงท่วมทั้ง 2 ฝั่ง” ผู้ว่าราชการ จ.เชียงรายกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในด้านของความเสียหาย เรามีการแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นระยะๆ อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเก็บของขึ้นที่สูง ก็ได้มีการเก็บกันอยู่แล้ว และมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าได้มีหนังสือและวิทยุด่วนออกไปวันนี้ กรณีเมื่อมีฝนตกน้ำท่วม ไฟฟ้าต้องเข้าไปดูไปช่วยตัดไฟเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนของอำเภอเมืองส่วนใหญ่จะเป็นรอบนอก เช่น บ้านดู่ นางแล ซึ่งขณะนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้น้ำก็ไหลหลากไปตอนนี้น้ำก็ลดลงตามลำดับ ถึงยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าไม่มีฝนลงมาเพิ่มก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

“สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือเบื้องต้น ส่วนแรกคือ ทางอบต. ที่อยู่ในพื้นที่ จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอยู่แล้วกรณีที่มีความเดือดร้อน ทางจังหวัดและ มทบ.37 ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าไปช่วยยกของขึ้นที่สูงรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยติดเตียง ก็ได้เน้นหนักให้ช่วยเหลือกลุ่มนี้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการนำพาออกมา หรือพาไปไว้ในพื้นที่สูง และวันนี้ได้ประสานทาง มทบ.37 เพื่อจะส่งรถโรงครัวออกไปให้การช่วยเหลือด้านอาหารการกินและน้ำดื่ม และพรุ่งนี้ทางจังหวัดได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องสาธารณภัยทั้งหมดเพื่อจะดูรายงานความเสียหายรวมถึงการประกาศภัยประกาศเขตให้การช่วยเหลือ และถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็น่าจะนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว