อุปสรรคจากฝนทหารต้องใช้ ฮ. ช่วยผู้ป่วยอาการหนัก

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 1400 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ เด็กชาย ธีรวัช ฐาติสกรชัยกุล อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/5 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งป่วยเป็นไข้มาลาเรีย มีอาการหนาวสั่น อาเจียนอ่อนเพลีย และตัวซีด (ลำเลียงทางรถยนต์ไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วม ถนนถูกตัดขาด) โดยอากาศยานได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจาก สนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที

ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือเส้นทางมีปัญหาจากภัยธรรมชาติอยู่ในขณะนี้

วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน