พช.สูงเม่น “จัดพิธี” แลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่ามด หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านท่ามด หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเม่น นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นางผุสดี ดวงพัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น นายเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น สัสดีอำเภอสูงเม่น เกษตรอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตำบลสูงเม่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ

บ้านท่ามด ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนของแผ่นดิน เมื่อปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนความรู้แนวทางขั้นตอนในการจัดตั้งจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บ้านท่ามด หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเม่น ที่ได้อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน และจัดกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงในครั้งนี้

โอกาสนี้ พระมหพีรวัฒน์ ปิยเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ชาวบ้านท่ามด เเละเครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดินตำบลสูงเม่น ยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่