ลำปาง_กลุ่มชาวบ้านสมาชิกกองทุนพื้นฟูเกษตรกรลำปาง ทวงถามความคืบหน้า ขอให้ย้าย หัวหน้ากองทุนพื้นฟูเกษตรกรลำปาง ครั้งต่อไปจะรวมตัวกันนอนกินที่ศาลากลาง

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65 ได้มีชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกกองทุนพื้นฟูเกษตรกรลำปาง รวมประมาณ 50 คน นำโดยนายเผ่าเทพ บำรุงกิจ ตัวแทนเกษตรกรลำปาง ได้เดินทางมารวมตัวเพื่อเรียกร้องทวงถามความคืบหน้า ภายหลังจากเมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือถึง รมต.เกษตรและสหกรณ์ ผ่าน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.ลำปาง เพื่อขอมีคำสั่งให้ย้ายนางสาวอธิภัทร์ ก้อวงค์ หัวหน้ากองทุนพื้นฟูเกษตรกรลำปาง ภายใน7วัน ซึ่งวันนี้ได้ครบกำหนดแล้ว โดยมีการถือป้ายข้อความว่า”วันนี้เราส่งตัวแทนมาทวงคำตอบ หากไม่มีความคืบหน้าครั้งต่อไป เราจะมาค้างคืน เรามาแต่พองาม เพราะท่านขอไว้ รอบต่อไปเราจัดเต็ม อธิภัทร์ ออกไป”

นายเผ่าเทพ บำรุงกิจ ตัวแทนเกษตรกรลำปาง เปิดเผยว่า ตนเองได้รับแจ้งด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมลำปาง ว่า ขณะนี้ทางส่วนกลางของกองทุนฯกำลังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ทราบว่าผลจะสรุปแล้วเสร็จเมื่อใด ในวันนี้กลุ่มชาวบ้านที่เป็นสมาชิกเกษตรกรฟื้นฟูจังหวัดลำปาง ได้มายื่นหนังสือทวงถามเป็นครั้งที่2 หลังจากที่ผ่านมายื่นหนังสือไปแล้วเมื่อวันที่6ก.ย.65 ที่ผ่านมาวันนี้ครบกำหนด 7 วันและขอให้มีการสั่งย้ายนางสาวอธิภัทร์ ก้อวงค์ หัวหน้ากองทุนพื้นฟูเกษตรกรลำปาง ออกจากลำปางไปก่อน แล้วค่อยให้มีการตั้งการสอบสวนทีหลัง

ส่วนสาเหตุนั้น เนื่องจากที่ผ่านมานางสาวอธิภัทร์ ก้อวงค์ หัวหน้ากองทุนพื้นฟูเกษตรกรลำปาง มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำปางชอบข่มขู่และเกษตรกรทำตัวเป็นเจ้านายชาวบ้านจัดงานขายสินค้าแล้วไม่ให้ค่าเดินทางไม่มีค่าอาหารและค่าที่พักให้ ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนไม่จัดให้มีการประชุมอนุรักษ์คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งบทบาทของอนุกรรมการระดับจังหวัดนั้นเป็นการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรรวมถึงของการเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร แต่อนุกรรมการระดับจังหวัดก็ไม่มีการประชุมทำให้เกษตรกรขาดโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำปางได้การบริหารงานในองค์กรไม่เป็นทำให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทำงานไม่ได้ไม่สามารถ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ หากไม่มีการย้ายนางสาวอธิภัทร์ ก้อวงค์ หัวหน้ากองทุนพื้นฟูเกษตรกรลำปาง ตามคำเรียกร้องของกลุ่มกองทุนพื้นฟูเกษตรกรลำปาง หากไม่มีความคืบหน้า จะมารวมตัวกันเป็นครั้งที่3 โดยจะนักรวมตัวกันมานอนค้างคืน อย่างแน่นอน ความคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานต่อไป