พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ในหลวง ร. 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

เช้าวันนี้ (13 ต.ค. 2565) ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู นำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน จึงพร้อมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และยังทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางให้ประชาราษฎรได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน ยังความผาสุขแก่ปวงพสกนิกรจวบจนปัจจุบัน
จากนั้นเหล่าจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย