โรงพยาบาลลานนา ร่วมสนับสนุนชุดยาสามัญประจำบ้าน กิจกรรม “สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาว” 2565

.
ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ คุณอัมรินทร์ วะนะวิเชียร รองนายกสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ ตัวแทนชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารฯ ในกิจกรรม สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาว” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้.


.
เนื่องด้วยชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมกับสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ,สมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง, พร้อมด้วยกลุ่มผู้สื่อข่าวรายการ 5 อาสาเพื่อประชาชน สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ,รายการคนหลังข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN16 , สถานีโทรทัศน์ TOPNEWSTV และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2565” ณ โรงเรียนบ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่3 มี จำนวนทั้งหมด 125 คน ประชากรในพื้นที่ทั้งหมด 527 คน จาก 5 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารฯ
.
สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยที่ด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดารฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัมรินทร์ วะนะวิเชียร 098-752-1270.