รบพิเศษประตูผาเข้าดับไฟป่า เพื่อช่วยลดควันมลพิษทางอากาศ

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ร้อยเอก พิภพ วงค์ษา รองผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ได้สั่งการให้จัดรถดับเพลิง และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าดับไฟป่า บริเวณริมถนน (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว) เส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ้านปงผักหละ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บริเวณพิกัด 47QNA851433 ขณะนี้ได้ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกไหม้สงบลงแล้ว