สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทยส่งต่อโดยน้องพลทหารประจำการ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น. กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จัดกำลังพลทหารประจำการ แสดงการตีกลองสะบัดชัย ในพิธีเปิดโครงการ “ข่วงพญา ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ (พระเจ้าสามองค์) บ้านแม่เมาะหลวง หมู่ 4 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในการแสดงครั้งนี้ ชุดกลองสะบัดชัย ค่ายประตูผา สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับชมการแสดง ได้รับคำชมและเสียงปรบเป็นอย่างดี

ภาคภูมิใจที่ได้สืบทอด
#ค่ายประตูผา
#รบพิเศษประตูผา