เหตุด่วน!! พายุฝนตกหนัก ถนนทางหลวงหมายเลข 105 แม่ฮ่องสอน – ตาก ทรุดตัวไม่สามารถสัญจรได้

 

เหตุด่วนของเช้าวันนี้ (วันที่ 7 สิงหาคม 2566) จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรายงานด่วนว่า จากพายุฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและต่อเนื่องถึงบางส่วนระหว่างรอยต่อกับจังหวัดตาก ส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข 105 ที่เขื่อมต่อระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตาก บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 149+046 เขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากกับอำเภอสบเมย ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีถนนทรุดตัวและได้รับความเสียหายหลายจุด จนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้ต้องประกาศงดผ่านเส้นทางดังกล่าวโดยสิ้นเชิง ประกอบกับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักในขณะนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ จึงประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวงดใช้เส้นทางและเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นไปก่อนเป็นการชั่วคราว