จังหวัดลำปาง เปิดโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งนำร่องในพื้นที่อพยพต้นแบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งนำร่องในพื้นที่อพยพต้นแบบ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมแนวตั้งนำร่องในพื้นที่อพยพต้นแบบ ตำบลบ้านดง เป็นโครงการที่ดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และ บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง ผลักดันสู่การสร้างโรงเรือนต้นแบบแห่งนี้ นับเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ในอำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปางในอนาคต