รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก กฟผ. เตรียมส่งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่

บ่ายนี้ (14 ธ.ค.64) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก กฟผ. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ห่างไกลตามถิ่นทุรกันดาร ณ บริเวณหน้ามุก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดย กฟผ.ได้มอบผ้าห่ม ให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง 300 ผืน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง 300 ผืน และสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดลำปาง จำนวน 100 ผืน โดยจะส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ประสบความเดือดร้อนอื่นๆ ต่อไป

สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปาง พบว่าในปัจจุบันหลายๆ เขตท้องที่ในอำเภอต่างๆ ได้มีอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และยังมีราษฎรอีกจำนวนมากที่ประสบกับความเดือดร้อนต้องการเครื่องกันหนาวเพิ่มเติม เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้บ้าน เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้พิการทุพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ประสบความเดือดร้อนอื่นๆ ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก โดยขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งพยายามจัดหาเครื่องกันหนาวเพิ่มเติมเพื่อจะมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในกลุ่มดังกล่าวแล้ว โดยจะได้มีการกระจายเครื่องกันหนาวส่งลงพื้นที่มอบให้กับผู้ประสบภัยตามเขตชุมชนท้องที่ต่างๆ ต่อไป