เชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจัดมหกรรมเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์(Craft & Folk Art)” ณ ลาน ลิฟท์แก้ว ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ตวันที่ 17 – 21 ธ.ค. นี้ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่าของวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา

นายชัชวาลย์ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์(Craft&FolkArt) โดยมีนาย เจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายการวัตถุประสงค์การจัดงานทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดงาน มหกรรมเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์(Craft&Folk Art)” ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ 5 หมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย บ้านดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่, บ้านกิ่วแลน้อย อำเภอสันป่าตอง, บ้านหล่ายแก้ว อำเภอดอยเต่า, บ้านเชิงดอย อำเภอจอมทอง และ บ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่างานหัตถกรรมล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรม : การจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์(Craft&Folk Art)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ คุณค่าของวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่ม

มูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

งานดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่17 – 21ธันวาคม 2564 บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตซึ่งภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย ซุ้มนิทรรศการของ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว, ผ้าย้อมสีหินโมคคัลลาน บ้านเชิงดอย, งานแกะสลัก บ้านกิ่วแลน้อย, โคม ตุงล้านนา บ้านดอนจั่น, อาหารจีนยูนนาน บ้านใหม่หนองบัว


นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดตัว Virtual Event ที่ www.chiangmaicraft-folkart.comที่จะสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Onlineและเชื่อมโยงVirtual Tourในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมเชื่อมกับระบบการซื้อรูปแบบ E-Commerce ชั้นนำ อาทิ line MyShop ,Shoopy, Lazada

 

พร้อมทั้งเปิดตัว ซีรีส์ สวัสดีเชียงใหม่ I Miss You ที่ได้นายศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง (แท่ง), นายภานุทัต อภิชนาธง (ครูแอ๊ด เดอะสะล้อ), นาย เจษฎา ชุมศรี และนายบัญชา ชุ่มศรี (ไวท์ SL Music) ในนาม 2 พ่อลูกจอมโว มาร่วมสร้างความสนุกและถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต และเสน่ห์สีสันของวัฒนธรรมล้านนา ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อันน่าประทับใจของทั้ง 5 ชุมชนอีกด้วย