คุมเข้มชายแดน  ผบ.ฉก.ร.7 และ ผบ.ฉก.ทพ.36 ลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศลำน้ำสาละวิน เตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนหมู่บ้านท่าตาฝั่ง แนวชายแดนไทยเมียนมา

.
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 (ฉก.ร.7) โดย พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ฉก.ทพ.36) ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พ.อ.สมภพ ใจบุญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ให้การต้อนรับ


.
จากนั้น ร่วมลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศโดยเรือเร็วตามแนวลำน้ำสาละวิน และรับทราบสถานการณ์เฉพาะในพื้นที่ ตรวจแผนเผชิญเหตุ แผนการอพยพประชาชน และพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชายแดน โดยได้ตรวจหลุมหลบภัยสำหรับนักเรียนและประชาชนบ้านท่าตาฝั่ง พร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุในพื้นที่ บ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ 7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และ บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันชายแดน และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย


.
สำหรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเฝ้าระวังและวางมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดน ใช้มาตรการป้องกันการค้ามนุศิษย์ทุกประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง