จ.ลำปาง เปิดหน่วยบริการจุดตรวจร่วมฯ และตรวจเยี่ยมพบปะเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน พร้อมให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 29 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณด่านจุดตรวจและหน่วยบริการสถานีตำรวจภูธรสบปราบ หน้าวัดชัยศรีภูมิ ต.สบปราบ อ.สบปราบ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 พร้อมพบปะให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่/อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน และร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประชาสัมพันธ์มาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ บริการน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่จุดบริการ

สำหรับการจัดตั้งจุดตรวจดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ในการให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 5 ม.ค. 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกัน/ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะ

เมื่อเวลา 11.00 น. รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมจุดบริการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ซึ่งเป็นจุดที่บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ สถานที่พักผ่อนและสอบถามเส้นทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ ปตท.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง