เทศบาลเมืองเขลางค์นครมอบผ้าห่มคลายหนาวให้ประชาชนในพื้นที่


นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ลงพื้นที่มอบเครื่องกันหนาว(ผ้าห่มกันหนาว)ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 767 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว(ผ้าห่มกันหนาว)จาก คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ทั้งนี้การมอบเครื่องกันหนาว(ผ้าห่มกันหนาว) เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย คัดกรองและวัดอุณหภูมิของผู้มารับเครื่องกันหนาว และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)