ขนส่งจังหวัดเชียงรายพร้อมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล ตรวจความพร้อมพนักงาน และรถโดยสารก่อนออกจากสถานี พร้อมตั้งจุดบริการให้กับประชาชน

 

ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกลาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โดย นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตามจุดตรวจต่างๆ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

โดยจังหวัดเชียงราย ได้มีการตั้งจุดบริการตามด่านตรวจต่างๆในจังหวัดเชียงราย เช่นที่ด่านปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย จุดบริการประชาชน แยกแม่กรณ์ ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการสอบถามเส้นทางหรือหยุดพักตามจุดบริการเหล่านี้ได้หากรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทาง หรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้มี มาตราการของกรมขนส่งทางบก มีการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะที่จะเข้ามาให้บริการที่สถานนีขนส่งทุกสถานี โดยตรวจสอบความพร้อมของ พนักงานขับรถ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ตรวตสภาพความพร้อมของรถก่อนเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ที่แยกแม่กร ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 4 ม.ค.65 โดยร่วมกับทางอาชีวะศึกษา โดยนำนักศึกษามาคอยอำนวยความสะดวกดูแลรถของประชาชน พร้อมกันนี้ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความเร็ว ขอความกรุณาเมาอย่าขับ การออกจากทางร่วมทางแยกขอให้มีการระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

cr.ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย