ลำปางตรวจ ATK ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ฟรี

จังหวัดลำปาง ให้บริการตรวจ ATK ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ฟรี พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง กำหนดจุดตรวจ ATK 5 จุด เป้าหมาย จุดละ 1,000 คน/วัน ให้บริการ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลพิชัย 2. สถานีดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง 3. มหาวิทยาลัยการกีฬาฯ ลำปาง 4. สถานีรถไฟนครลำปาง 5. มิวเซียมลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) ทั้งนี้ ยกเลิกจุดตรวจที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่ สำหรับอำเภออื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โทร 054-227526 ถึง 8 เช็คด่วน! เราเสี่ยง ติดโควิด- 19 แค่ไหน

ทั้งนี้ถ้าคุณมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คุณเสี่ยงติดโควิด-19 ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหงื่อออกตอนกลางคืน (แม้อยู่ในห้องแอร์) อย่างไดอย่างหนึ่ง เดินทางไปต่างจังหวัด หรือพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีญาติพี่น้อง เพื่อน คนใกล้ชิด เดินทางมา จากต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
ถ้าคุณมีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ให้ทำตามนี้ 1.ตรวจ ATK ทุกวัน หรืออย่างน้อยทุก 3 วัน 2.Work From Home อย่างน้อย 7 วัน ช่องทางการเข้าถึงชุดตรวจ ATK
1 . เข้า App “เป้าตั้ง” แล้วเบิกชุดตรวจ ATK ได้จากโรงพยาบาล
ใกล้บ้าน 2 . หาซื้อได้จากร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป 3 . ขอรับบริการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สแกน QR code รายชื่อและวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ที่ผ่าน อย.มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยโควิด-19 ไปร่วมงานสังสรรค์ หรือ ทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน