อดใจไม่ไหว ครูบาดงเสริมงาม ออกจากวัดป่าขนข้าวปลาอาหาร แจกชาวบ้านกักตัวโควิดระบาด

 

จากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจังหวัดลำปาง ทำให้หมู่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าปวาเกอะญอ ก็มีการระบาดอย่างหนักภายในชุมชนเช่นกัน โดยมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวที่บ้านตามระบบ Home Isolation และผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 100 คน และการกักตัวเองอยู่ภายในบ้านเพื่อเป็นไปตามมาตรการ ก็ได้สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกไปข้างนอกได้อย่างอิสระดั่งเช่นที่เคยเป็นมา

ในการนี้ พระอภิชาติ นวลแก้ว หรือ ครูบาดง นักบุญชนเผ่าปวาเกอะญอ สำนักสงฆ์ชัยยะมังคะละราม บ้านกลาง หมู่ 3  จึงได้ก้าวย่างออกจากวัดป่า สำนักสงฆ์ชัยยะมังคะละราม และได้บริจาคชุดข้าวสารอาหารแห้งและสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับรักษาโควิด เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ป่วย และเป็นกลุ่มเสี่ยง

โดยเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ที่ป่านมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน อสม.พร้อมด้วยจิตอาสาในหมู่บ้าน ได้นำข้าวของที่ได้รับบริจาคดังกล่าวไปแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือด รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้าน ให้ได้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันต่อไป.