อบจ.ลำปางจับมือพม.ลำปางหลายหน่วยงานมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 โรงเรียนห่างไกลในเขตอำเภอเสริมงาม 2 แห่ง

 

วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ.โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน และโรงเรียน สันโป่งวิทยา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายนาย พิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบของขวัญวันเด็กโดยมี นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอเสริมงาม และนายเชน ปานสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเสริมงาม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ และสื่อมวลชนลำปางในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมให้โอวาทและขวัญกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ตามที่วันเด็กทุกๆปี” ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ มากมาย สำหรับในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญวันเด็กให้แก่เด็กไทยเป็นประจำทุกปี คำขวัญในแต่ละปีจะมีอะไรบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้วันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 ตามข้อเสนอของ วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ทำให้วันดังกล่าวเป็นวัน World Children’s Day เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจบทบาทและรู้จักหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะพลเมืองโลก ทำให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับในประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2565 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”ในการมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนของขวัญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง,หน่วยงาน พม.ลำปางได้แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางและห้างสรรพสินค้าภาดรัฐและเอกชนให้การสนับสนุนของรางวัลโดยการจัดกิจกรรมเป็นการจัดภายในโรงเรียน ซึ่ง กิจกรรมมีการแสดงบนเวที ตอบปัญหาชิงรางวัล เกมนันทนาการอื่นๆ และอยู่ภายใต้การรักษาระยะห่าง เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

ในการมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนของขวัญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง,หน่วยงาน พม.ลำปางได้แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง,ห้างสรรพสินค้า,ตัวแทนกลุ่มเพจfacekbook ชุมชนคนรักแม่เมาะ,สมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติ ทั้งภาดรัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนของรางวัลโดยการจัดกิจกรรมเป็นการจัดภายในโรงเรียนเพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่โรคระบาด โควิด 19 รอบ 4 กิจกรรมมีการแสดงบนเวที ตอบปัญหาชิงรางวัล เกมนันทนาการอื่นๆ