รอง ผบ.บก.คฟป.ทภ.3 สน. ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3

วันที่ 1 ก.พ.65 ภายหลังจากที่ภาคเหนือเริ่มมีจุดความร้อนสะสมเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบหมายให้ พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ โดยคณะได้เข้าพบ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณ 2565.

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ถึง 31 ม.ค.65 จังหวัดมีจุดความร้อนสะสม จำนวน 244 จุด เปรียบเทียบกับปี 64 ห้วงเวลาเดียวกันลดลง 729 จุด คิดเป็น 74.92 % โดยส่วนใหญ่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 155 จุด, พื้นที่ป่าสงวน 68 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 11 จุด ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีประกาศจังหวัดเรื่องห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมการเผา.

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้จัดชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรมทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่ในการทำแนวกันไฟ และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาในชุมชน พร้อมร่วมสร้างฝายในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ

ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่.