ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หารือต่อยอดการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตร

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ พร้อมหารือต่อยอดส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรเชิงคุณภาพในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อ.เมืองปาน ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน ทั้งด้านพืช ด้านดิน ประมง ปศุสัตว์ การทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกร ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือฯ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ 8.125 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีผลงานร้อยละ 100 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 6,550 ไร่.