เชียงใหม่ – กองกำลังผาเมืองสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ กับปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ หลังมีเหตุรถยนต์ตกเขาที่อมก๋อย.

ค่ำวันนี้ ชุดปฏิบัติการบิน กองทัพบก กองกำลังผาเมือง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเขา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยปฏิบัติการครั้งนี้อากาศยานได้เดินทางจาก สนาม ฮ. (ชั่วคราว) บ.วาเมทะ อ.อมก๋อย จว.ช.ม. มายัง สนาม ฮ. พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. เพื่อเข้ารับการรักษา ที่ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม โดยปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เนื่องจากผุ้ป่วยเป็นผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด.


ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองมีความพร้อมในการสนับสนุนอากาศยาน ฮ.ท.145 (Air Ambulance) เพื่อใช้ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานสาธารณะสุข ในพื้นที่.