สภาทนายความในพระบรมชูปภัมภ์ จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2565

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงแรมแกรนด์ วิว โฮเท็ล คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน การจัดอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาสชน ปี พ.ศ.2565 โดยมีนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหาร สภาทนายความภาค.5 ให้การต้อนรับ การสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีทนายความจากพื้นที่ภาคเหนือ ประด้วย จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน.

ทั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรผู้เชียวชาญ โดยเพฉาะด้าน เกี่ยว พ.ร.บ.ยาเสพติด จากสำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติดภาค.5 ( ปปส.5 ) เพื่อบรรยาย พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายบาเสพติด พ.ศ.2565 ฉบับแก้ไขเพื่อให้ทนายความผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจและปรับการใช้กฎหมายยาเสพติดดียิ่งขึ้น.

ว่าที่ร้อย ดร.ถวัลย์ รุยาพร กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมทนายความภูมิภาคในครั้งนี้ ในหัวข้อโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาอย่างบูรณาการ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุจิธรรมได้ง่ายและมากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวนี้ สภาทนายความฯซึ่งจะได้จัดขึ้นให้กับสภาทนายความทุกภาค โดยเริ่มจากส่วนกลาง ภาคเหนือ และจะเดินสายในภาคอื่นๆตามระดับกันต่อไป.