นครปฐม ผู้นำ ผู้แทน ภาคประชาชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา “ขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์”

 

วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณประตูน้ำ(แยกอ้อยอีเตี้ย) ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้นำชุมชน อาสามาสมัคร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครปฐม ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “ขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์” โดยมี นายณฐกร ศักดิ์ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ.

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ในการร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองชลประทาน กลางคลอ 9-5 ซ้าย กม.6+668 ซึ่งมีประตูน้ำอ้อยอีเตี้ยเป็นจุดบริหารจัดการน้ำ และทางเทศบาลนครนครนครปฐม ได้นำรถน้ำประสานความร่วมมือกับเรือกำจัดวัชพืช ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ในการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่บนขอบคันคลองและบนผิวน้ำ รวมถึงมีการปรับภูมิทัศน์ บริเวณดังกล่าวให้สวยงาม และสร้างทัศนวิสัยที่ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากบนแนวถนนขนานคันคลองมีรถของประชาชนสัญจรผ่านไปมาแต่ละวันเป็นจำนวนมาก.

ภายในการจัดกิจกรรม นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม ได้ร่วมลงเรือกำจัดวัชพืชเพื่อสำรวจและชี้จุดในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ ร่วมกับนายณฐกร ศักดิ์ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ซึ่งมีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมใจกันสวมเสื้อเหลือง ออกมาร่วมกิจกรรม โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามัคคีและเป็นการทำงานร่วมกันด้านจิตอาสาระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่.