พะเยา ชาวบ้านกว่า100คนรวมตัวร้องผู้ว่าฯ คัดค้าน ไม่ให้สร้างฟาร์มหมูในหมู่บ้าน

 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุพรรณ. จวบศรี. อายุ 54 ปี ตัวแทนชาวบ้าน บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา พร้อมชาวบ้านทุ่งรวงทองหมู่ 9 ตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยากว่า 100 คนได้รวมตัวชูป้ายที่เขียนด้วยข้อความต่างๆให้กับนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผวจ.พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ให้มีการสร้างฟาร์มหมูขึ้นในหมู่บ้าน เกรงได้รับผลกระทบจากจากฟาร์มหมูในหมู่บ้านทั้งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อม และสกปรก และได้ทำหนังสือให้กับทางอำเภอจุนเมื่อวันที่24มกราคม2565 มาแล้ว ซึ่งชาวบ้านทราบว่าทางเจ้าของฟาร์มหมู ได้กวาดซื้อพื้นที่ดินจะทำการตั้งฟาร์มหมูขึ้นในหมู่บ้านและขอทำประชาคมชาวบ้านรอบ2อีกวันที่10มีค.65ที่ว่าการอำเภอจุน ชาวบ้าน จึงหวั่นวิตกจึงพากันมาร้องเรียนกับทางจังหวัดไม่ให้มีการสร้างฟาร์มหมู หลังจากที่กลุ่มชาวบ้านได้มายื่นร้องกับทางจังหวัดโดยมีตัวแทนของจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นจังหวัด พะเยามารับเรื่อง ของชาวบ้านพร้อมกับจะขอให้มีการชะลอ เรื่องไว้ก่อน กลุ่มชาวบ้านพอใจและได้สลายตัวกันกลับบ้านไปอย่างสงบ.

นางสุพรรณ. จวบศรี. อายุ 54 ปี ตัวแทนชาวบ้าน บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา กล่าวว่า ชาวบ้านหมู่ 9 ตำบลทุ่งรวงทอง ได้พากันมารวมตัว ร้องเรียนกับทางผู้ว่าให้ช่วยเหลือ เนื่องจาก ชาวบ้าน ในหมู่บ้านทุ่งรวงทอง ได้ทำหนังสือ คัดค้าน การสร้างฟาร์มหมู ในหมู่บ้าน จะได้รับผลกระทบ มลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆขึ้น ซึ่งได้ทำหนังสือขอคัดค้านการขอขออนุญาตก่อสร้างสร้างฟาร์มหมู กับทางอำเภอเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทางชาวบ้านหมู่บ้านทุ่งรวงทองหมู่ 9 ได้มีการประชุมประชาคมไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 256 5 ซึ่งในที่ประชุมและแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นไปแล้วผลออกมาคือชาวบ้านไม่เห็นชอบ เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งเรื่องกลิ่นและเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่เห็นชอบ ต่อมาในชุมชน เริ่มมีปัญหาระหว่างผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จนกระทั่งได้มี นายหน้าและทางเทศบาลตำบลทุ่งทองได้มีหนังสือมาถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ให้ประชาสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อแสดงความคิดเห็นในวันที่ 31 มกราคม 256 5 ทั้งที่การประชาคมได้ผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือไม่เห็นชอบ ดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นชอบจึงมีหนังสือคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีประชาคมอีกครั้งชาวบ้านทุ่งรวงทองจึงทำหนังสือคัดค้านพร้อมรายชื่อผู้ที่ไม่เห็นชอบ ยื่นร้องขอคัดค้าน ต่อนายอำเภอจุน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา.

จนกระทั่งวันนี้ชาวบ้านเกรงจะมีการประชาคมอีกครั้งจึงได้รวมตัวกันมาร้องกับทางจังหวัดให้ชะลอหรือมิ ให้มีการประชาคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 นี้ที่ว่าการอำเภอจุน อีก  หลังจากที่ชาวบ้านร้องทุกข์ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้รับเรื่องพร้อมกับจะให้มีการชะลอ การขออนุญาตการก่อสร้างฟาร์มหมู หรือชะลอการทำประชาคม ที่ชาวบ้านร้องขอต่อไป.