ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่ติดตามเรื่องวัชพืชและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา

 

เย็นวันนี้ 9 มีนาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช ปี 2565 ในพื้นที่โครงการชลประทานเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา และแผนการบริหารจัดการน้ำฯ โดยมีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงชลประทานเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล.

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์น้ำ วันที่ 8 มี.ค. 65. ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วลม ความจุ 106.22 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 69.003 ล้าน ลบ.ม. (64.96%) ใช้การได้ 65.003 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนกิ่วคอหมา ความจุ 170.29 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 113.838 ล้าน ลบ.ม. (66.85%) ใช้การได้ 107.838 ล้าน ลบ.ม.ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ.