23 มีนา วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี จ.ลำปาง จัดกิจกรรม ” มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน”

 

วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจาววัง โรงแรมรีเจนท์ ลอดจ์ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ดำเนินกิจกรรม ” มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ประจำปี 2565″.

ในการนี้ รองผู้ว่าฯ ได้อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันก่อตั้งกลุ่มฯ และครบรอบ 48 ปี พร้อมประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” เพื่อส่งเสริมวินัยการเงินและขับเคลื่อนให้เกิดหลักประกันในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น/ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมเสริมศักยภาพโดยการบรรยายหัวข้อ “48 ปี ทุนชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” รวมทั้งการเสวนาหัวข้อ “ความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ.