ตัวเมืองเขียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่าคุณภาพอากาศเช้านี้เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 

จากการตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้ของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 )พบว่า ภาคเหนือ มีค่า PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21 – 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 55 – 138 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21 – 237 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ ต.ช้างเผือก ต.สุเทพ อ.เมือง ,ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ค่าคุณภาพอากาศส่งผลกระทบกับสุขภาพ ส่วนอีก 3 จังหวัดคุณภาพอากาศปานกลางได้แก่ จังหวัดเชียงราย,ลำปาง,ลำพูน.

ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 29 มี.ค.65 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 399 จุด มากกว่าวันเดียวกันของปี 64 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 27 มี.ค.65 เกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 19,725 จุด เมื่อเทียบปี 64 ( 58,092 ) ลดลง 38,367 จุด คิดเป็น 66.05 % เมื่อเทียบปี 63 ( 101,207 ) ลดลง 81,482 จุด คิดเป็น 80.51 %
ซึ่งจุดความร้อนวันนี้พบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่, พิจิตร,ลำปาง,นครสวรรค์,ตากและจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะในป่าสงวน 165 จุด ,พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 102 จุด,
พื้นที่เกษตร 68 จุด,และอื่นๆ 45 จุด เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเมื่อวาน พื้นที่เผาไหม้เพิ่มขึ้น ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น สภาพอากาศโดยรวมแย่ลง นอกจากนี้ห้วงวันที่ 1 – 27 มี.ค.65 ทุกจังหวัดมีค่าจุดความร้อนสะสม ต่ำกว่าปี 64.