เจ้าคณะ จ.พะเยา เจ้าอาวาสองค์ใหม่ วัดศรีโคมคำ ไวยาวัจกร ไม่รับมอบเอกสารทรัพย์สินวัด จากอดีตรักษาการเจ้าอาวาส ขอตรวจสอบทรัพย์สินและสมบัติของ “หลวงพ่อใหญ่” พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งมรณภาพแล้ว ให้ชัดเจนก่อน

 

 

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 ณ ห้องประชุม ข้างวิหารพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ตามพระบัญชาสมเด็จพระสังขราช สกลมหาสังขปรินายก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เป็นประธานในการส่งมอบบัญชี/ เอกสารทรัพย์สินของวัดศรีโคมคำ จากพระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาส อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ และไวยาวัจกร -กรรมการวัดชุดเก่า.

โดยมีพระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.พะเยา เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.เฉลิมชาติ ยาวิชัย ผกก.สภ.เชียงคำ จ.พะเยา นายวัชร วชรเพชรรพีไวยาวัจกร และกรรมการ ชุดใหม่ ร่วมหารือ โดยที่ประชุมมีมติให้ทางฝ่ายพระสุนทรกิตติคุณ ทำใบประหน้า ส่งเอกสาร ตามรายการที่นำมามอบในวันนี้พร้อมลงลายมือชื่อไวยาวัจกร กรรมการฯ ชุดเก่าไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ไวยาวัจกร กรรมการชุดใหม่ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนกำหนดวันนัดตรวจสอบบัญชีในธนาคารกว่า 20 เล่มวงเงินกว่า 42 ล้านบาท รวมทั้งทรัพย์สินของวัด และของหลวงพ่อใหญ่.

“พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ซึ่งมรณภาพไปแล้ว ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน เพื่อความโปร่งใสของทั้งสองฝ่าย เบื้องต้นมีการโต้แย้งกันเล็กน้อย หลังมีการชี้แจงด้านกฎหมาย ทำให้เกืดความเข้าใจกันบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการนั้น ต้องตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดให้ครบถ้วน มีที่มาที่ไปอย่างไร จึงจะกำหนดวันส่งมอบอย่างเป็นทางการต่อไป.