สุโขทัย งานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก

 

นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานเปิดงาน หมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2565 ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก โดยมีเกษตรกรชาวสวนผลไม้ มะม่วง มะปราง ละมุด พุทรา แตงโม และใบตองกล้วยตานี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นำผลิตผลเข้าประกวดและนำมาออกร้านจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ราคาถูกจำนวนมาก โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 งานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกรพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร.

โดยเฉพาะมะม่วง และมะปราง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของอำเภอสวรรคโลก ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะทำให้เกิดช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้แก่เกษตรกร เพิ่มมากขึ้น ทำให้เพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพที่มั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดงานครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแสดงสินค้าที่ทางพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย นำมาจัดแสดงและจำหน่าย การประกวดขบวนแห่ประเพณีและวัฒนธรรมตำบล การประกวดธิดาชาวสวน จากทุกตำบลในอำเภอสวรรคโลก การจัดนิทรรศการพระเครื่อง การออกร้านจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP การประกวดซุ้มแต่ละตำบล การประกวดผลไม้ มะม่วง มะปรางพันธุ์ดี ผลใหญ่ ของเกษตรกรชาวสวน การออกร้านจำหน่ายผลไม้สดจากสวน กล้าไม้พันธุ์ดี การออกร้านเทศกาลอาหาร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย.

งานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก
ในพิธีเปิดนายจิรชาติ นายอำเภอสวรรคโลกยัง ได้มีเซอร์ไพรส์ ควงมีดด้ามใหญ่เฉาะมะม่วงฟ้าลั่น ลั่นเปี๊ยะ ออกมาเป็นชิ้น จากนั้นได้นำมะม่วงฟ้าลันที่ขึ้นชื่อในอำเภอสวรรคโลก ให้กับแขกที่มาร่วมงานได้ชิมกันร่วมถึงยังได้ป้อนมะม่วงให้กับคุณนายนายอำเภออีกด้วย สำหรับงานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก มีประชาชนในอำเภอสวรรคโลก และนักท่องเที่ยวเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าทางการเกษตร ผลไม้และอาหาร กันเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19.

cr.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย.