สุโขทัย โครงการของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก ขององค์การตลาด

 

องค์การตลาด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดงาน AORTOR BUSINESS MATCHING AT SUKHOTHAI เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก เชื่อมโยงผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือกว่า ๒๐๐ ราย ในการเปิดตลาด ตุรกี ออสเตรเลีย เนปาล และจีน ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชน
นายศุภโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการ องค์การตลาด กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ว่า AORTORGLOBAL MARKETING เป็นหนึ่งในโครงการของถูกขายฟรีของดีพาส่งออก ซึ่งองค์การตลาด ได้รับมอบนโยบาย จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้ามาช่วยเกษตรกร และผู้ประกอบการ ให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น.

ของถูกขายฟรี คือเรามีพื้นที่ในส่วนขององค์การตลาด ให้เกษตรกรหรือประชาชนได้ขายและจำหน่ายสินค้าฟรี ส่งนของดีพาส่งออก ก็คือการจัดงาน บิสซีเนสแมทชิ่ง ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกสินค้าต่างๆจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดในการนำสินค้าเข้าในประเทศต่างๆในส่วนของตัวโครงการได้มีการจัดไปแล้วจำนวน ๒ ครั้งที่ผ่านมา คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและมีผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก องค์การตลาดยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกอันเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ โดยโครงการนี้ทางองค์การตลาดมีความประสงค์ที่จะจัดให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย.

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรม“AORTOR BUSINESS MATCHING AT SUKHOTHAI” ถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และนำไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่นของจังหวัดสุโขทัยในการขยายตลาดไปสู่ทุกภูมิภาคและยังสามารถส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงได้อีกด้วย ภายในงาน ยังได้นำสินค้าดีสินค้าเด่นใน จ.สุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง มาให้เหล่า Exporter คัดเลือกเพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานราชการใน จ.สุโขทัย เชื่อมโยง เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม และในครั้งนี้ องค์การตลาด ยังได้รับความร่วมมือจาก Lotus’s. เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้และคัดเลือกสินค้าเข้าจำหน่ายใน Lotus’s อีกด้วย.

cr.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย.