“รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์” มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี.

วิทยาลัยการเทคนิคพังงาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 13 สาขาวิชา โดยในปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 83 มีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 396 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 169 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 565 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้นักเรียนทำให้มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับประกาศนียบัตร ปวช. จำนวน 200 คน และระดับ ปวส. จำนวน 52 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 252 คน.