รองพ่อเมืองลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเยี่ยมเด็กกลุ่มคนเปราะบาง พื้นที่นิคมพัฒนา

 

 

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.นาย สันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นาย ธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่จำนวน 8 หน่วยงาน ,อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พื้นที่นิคมพัฒนา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์กิจกรรมกวาดลานวัดทำความสะอาดห้องน้ำและเยี่ยมกลุ่มคนเปราะบางและเยี่ยมครอบครัวที่มีฐานะเด็กยากจน

กลุ่มคนเปราะบาง เด็กที่มีฐานะยากจนพร้อมมอบเงินสงเคารห์เด็กในครอบครัวจำนวน 5 ราย รายละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคมีฐานะยากจนพร้อมมอบเงินสงเคารห์เด็กในครอบครัวจำนวน 5 ราย รายละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและตุ๊กตาของเล่นฯให้เด็กทุกครอบครัวในพื้นที่นิคมพัฒนา และเยี่ยมกลุ่มคนเปราะบางเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนณ.วัดนิคมสามัคคีหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.