เหล่ากาชาดจังหวัดจับมือพม. ลำปางหลายหน่วยงานรุดช่วยเหลือ ครอบครัวยายผู้ประสบปัญหา ออกไปเก็บผักในสวนกลับมาบ้านไฟไหม้วอดทั้งหลังตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน

 

วันที่ 9 พฤษภาคม2565 เวลา 11.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ในนามหน่วยงาน One HOme พม.ลำปางสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการ,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภอเถิน ,กิ่งกาชาด,ที่ทำการปกครองอำเภอ,นายก,ปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมอก,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย รุดเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เหตุไฟไหม้บ้านวอดไหม้ทั้งหลังเนื่องสาเหตุไฟฟ้ลัดวงจร เมื่อเวลาประมาณ 07.00 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในวันนี้ มีหลายหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เจ้าของบ้านชื่อนางติ๊บ กองเฟย ม.4 (บ้านปางอ้า) ต.เวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จากเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแต่อย่างใด

โดยสรุปผลการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้

1.เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเงินสงเคราะห์ จำนวน 8,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค

2.หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งกรณีฉุดเฉินจำนวน 3,000 บาท, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางสนับสนุนงบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจำนวน 40,000 บาท

3.มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ลำปาง ได้สนับสนุนงินสงเคราะห์ รายละ 3,000 บาท จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน จำนวน 9,000 บาท

4.กฟผ.เหมืองแม่เมาะมอบถุงยังชีพ 1 ชุด รวมจำนวนเงินในครั้งนี้ 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน)ทั้งนี้หน่วยงาน พม.ลำปางได้แนะนำสวัสการด้านต่างๆ ระเบียบการให้การช่วยเหลือและ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย.