รองผู้ว่าฯลำปาง นำทีมเจรจาการกระจายผลผลิตสับปะรดไปยังจังหวัดปลายทาง ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนนำคณะทำงานด้านการเจรจาการกระจายผลผลิตสับปะรดไปยังจังหวัดปลายทาง ประกอบด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเจรจาขอโควต้าการรับซื้อสับปะรดโรงงาน ของจังหวัดลำปางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำหรับผลการประชุมมีข้อสรุป ดังนี้
1) ผลผลิตสับปะรดของจังหวัดลำปาง ที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้จังหวัดลำปางชะลอการเก็บเกี่ยวออกไปประมาณ 2 อาทิตย์ เพื่อไม่ให้ชนกับสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) หากเกษตรกรไม่สามารถชะลอการเก็บเกี่ยวได้ ขอให้จังหวัดลำปางบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงดังกล่าวด้วยตัวเองก่อน เนื่องจากเป็นช่วง peak ของผลผลิตสับปะรดที่ออกตรงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3) ขอทางจังหวัดลำปาง ประสานจังหวัดเชียงราย ให้ชะลอการเก็บเกี่ยวสับปะรดออกไป 1เดือน (เนื่องจากสับปะรดของจังหวัดเชียงราย จะ Peak ประมาณเดือนกรกฎาคม เพื่อป้องกันผลผลิตออกตรงกับจังหวัดลำปาง
4) ผลผลิตสับปะรดที่ออกหลัง 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ทางผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยินดีจัดสรรโควต้าให้กับจังหวัดลำปางตามที่เสนอขอ จำนวน 30,000 ตัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความต้องการของแต่ละโรงงานในห้วงดังกล่าว
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯคณะทำงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสับปะรดในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย