จ.ลำปาง อบรมจัดทำแผนและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม) ในพื้นที่อำเภองาว

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการจัดทำแผนและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม) ณ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ อ.งาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้ มีการบรรยายเรื่อง การทบทวนข้อมูลหมู่บ้าน แผนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน โดย ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง , การแบ่งกลุ่มปฏิบัติฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชนแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise) วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง