วัดคลองท่อม ร่วมกับ เทศบาลคลองท่อมใต้ และชาวพุทธศานิกชน เนื่องในวันหยุดยาว ร่วมทำบุญ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปฎิบัติธรรม ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2565

 

วันนี้ (13 ก.ค 65) ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ต่อด้วยในวันเข้าพรรษาพรุ่งนี้ ชาวพุทธในพื้นที่ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีพระครูสถิตนราธิการ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ โดยนายพิริยะ ศรีสุขสมวงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พ.อ.ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผบ.ร.15 พัน.1 ร่วมพิธีสมโภชน์เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 12 กค 2565 ณ.สนง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ที่ผ่านมา และร่วมทำพิธีทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชาติและของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งเป็นการช่วยกัน จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นสถาบันที่ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป ณ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

บรรยากาศการประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุบูชาธาตุเจดีย์ของชาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นไปด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลเข้ามาทำกิจกรรมสำคัญทางศาสนาในวันอาสาฬหบูชา ในปีนี้

ทั้งนี้เริ่มจากพิธีกรรมทางศาสนา ประชาชนต่างทยอยเข้ามาประกอบพิธีด้วยการนำผ้าแถบยาวสีเหลืองยกขึ้นบนศีรษะและกระทำทักษิณาวรรตรอบเขตพุทธาวาสจำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะนำผ้าไปถวายภายในธาตุเจดีย์ โดยในพื้นที่ประดิษฐานของเจดีย์

สำหรับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้น ถือเป็นเอกลักษณ์ประเพณีสำคัญที่สืบทอดมาของชาวพุทธ กับปูชนียสถาน ในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

และขณะนี้ทางวัดคลองท่อม โดยพระครูสถิตย์นราธิการ และชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ ทำการก่อสร้างพระธาตุวัดคลองท่อม ซึ่งมีขนาดความสูง 49 เมตร โดยจะใช้งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท หากชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะร่วมสมทบทุน ในการสร้างพระธาตุวัดคลองท่อม สามารถบริจาคได้ที่ พระครูสถิตนราธิการ (เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม) วัดคลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ข้อมมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน