นายเดชทวี ศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พรรคเสรีรวมไทย รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายเดชทวี ศรีวิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พรรคเสรีรวมไทย รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65 เนื่องจากได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง ในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 65

ในการนี้ น.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางอารยะหญิง จอมพลาพล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ให้การต้อนรับ

#สำนักประชาสัมพันธ์ #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร #รัฐสภา