กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ณ วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 

-เมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา17.15 น. เกิดวาตภัย และมีฝนตก ฟ้าคะนอง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่ทะ
ณ วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทำให้ต้นไม้กิ่งไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน และที่พักสงฆ์ ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32


ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 จึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย ,จิตอาสาพระราชทานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 เขัาให้ความช่วยเหลือ ประชาชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยทำการตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับบ้านเรือน และบริเวณที่พักสงฆ์ พร้อมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ และ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระธาตุสันดอน ตำบลดอยเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไป ทั้งนี้จะได้ติดตามความคืบหน้าความเสียหายและผลกระทบจากวาตภัยครั้งนี้ พร้อมเตรียมกำลังที่จะประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือต่อไป