อบต.กาญจนา ร่วม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.แพร่ “จัดทำ” โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2565 แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ที่สนใจ

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา นำโดย “นายกแอ้ม” นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ร่วม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.แพร่ “จัดทำ” โครงการฝึกอบรมอาชีพประจำปี 2565 แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ที่สนใจ

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม จัดทำขึ้น เนื่องจากน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ขายตามร้านค้าทั่วไปต่างมีราคาแพงและมีปริมาณน้อยในบางครั้งไม่พอที่จะใช้ เราจึงคิดที่จะหาทำน้ำยาปรับผ้านุ่มขึ้น เพราะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ได้ปริมาณที่มากประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้มาก ยังสามารถทำกลิ่นที่ตนเองต้องการและมีสีที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้เวลานาน คุณภาพก็ไม่ค่อยต่างจากที่เราไปซื้อตามร้านค้า ทั่วไปอีกด้วย

“นายกแอ้ม” นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.แพร่ จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2565 แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 9 หมู่บ้าน

กิจกรรมประกอบด้วย การทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม จัดทำขึ้น เนื่องจากน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ขายตามร้านค้าทั่วไปต่างมีราคาแพงและมีปริมาณน้อยในบางครั้งไม่พอที่จะใช้ เราจึงคิดที่จะหาทำน้ำยาปรับผ้านุ่มขึ้น เพราะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ได้ปริมาณที่มากประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้มาก ยังสามารถทำกลิ่นที่ตนเองต้องการและมีสีที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้เวลานาน คุณภาพก็ไม่ค่อยต่างจากที่เราไปซื้อตามร้านค้า ทั่วไปอีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่